VŠEOBECNÁ CHIRURGIE

k chirurgickému vyšetření může pacient i bez žádanky od praktického lékaře.

Na naší ambulanci  provádíme komplexní vyšetření, včetně odběrů a RTG. další vyšetření(USG,CT,MRI,doppler cév)  pak provádíme podle klinického stavu pacienta a dané problematiky onemocnění. Po konzultaci a vysvětlení léčebného postupu indikujeme pacienta k operačnímu řešení buď ambulantně nebo vrámci jednodenní chirurgie či za hospitalizace