MAMOLOGIE


Mamologickou ambulanci provádí 

Mudr. Pavel Tkadleček
specialista pro mamologii a všeobecnou chirurgii

Ordinační hodiny:
čtvrtek od 15 do 17 hodin co 14 dnů 

Každá žena nese plnou odpovědnost za své zdraví. V rámci této odpovědnosti by se měla pravidelně účastnit programu screeningu nádorů prsu a dodržovat intervaly kontrolních vyšetření.                                                                                                                                                                                                                                                         

Našim klientkám je v naší ordinaci provedena mamografie, případně doplněna i ultrazvukem prsů nebo případně i další vyšetření, pokud jsou nezbytně potřeba k vyloučení či potvrzení nádorového onemocnění. 

Preventivní mamografické vyšetření prsů ženy bez potíží však smí být provedeno maximálně jedenkrát do roka a u nerizikových klientek by nemělo být provedeno u žen mladších 40 let, protože jen taková expozice prsní tkáně měkkému záření je odůvodněná. 
Preventivní ultrazvukové vyšetření prsů není věkově nijak omezeno a doplňuje mamografické vyšetření. 
Rakovina - karcinom prsu patří v České republice k jednomu z nejčastějších onkologických onemocnění žen. Ročně jsou zachyceny tisíce nových případů, které jsou často diagnostikovány v pokročilých stadiích. Včasné odhalení nádoru a okamžité zahájení léčby jsou jedním z předpokladů, které výrazně zvyšují vyhlídky pacientek na úplné uzdravení a snižují potřebu radikálního chirurgického řešení. Jako nesmírně důležitá a spolehlivá prevence zjištění karcinomu prsu se používá metoda mamografie. Mamografie je rentgenové vyšetření prsu, které se provádí ženám a v některých případech i mužům.