KARDIOCHIRURGIEMUDr. Jiří Bárta
špičkový kardiochirurg FNO Ostrava s námi  dlouhodobě spolupracuje na chirurgické ambulanci . Pomáhá nám řešit základní  chirurgickou problematiku a pro pacienty je připraven konzultovat průběh kardiochirurgických operací a jejich následné péče.